Kehittäminen

Palvelukokonaisuuden kehittäminen

Onko yrityksessänne seuraavanlaisia palveluihin liittyviä haasteita?

  • Palveluiden kokonaiskustannukset ovat vaikeasti hahmotettavissa, koska palvelut ovat hajautuneet usealle eri toimittajalle
  • Palvelutoimittajilta tulee kymmeniä laskuja kuukaudessa
  • Palvelukokonaisuudesta joutuu vastaamaan useampi eri henkilö oman varsinaisen toimensa ohella
  • Palveluiden kehittäminen kokonaisuutena on vaikeaa eikä synergiaetuja eri palveluiden välillä pystytä hyödyntämään
  • Palveluiden laatu ei ole sopimuksen mukaista ja asia ei korjaannu huomautuksista huolimatta
  • Asiakas joutuu liian usein itse johtamaan ja ohjaamaan palvelutoimittajien henkilökuntaa
  • Palvelutoimittajien yhteyshenkilöiden tavoittaminen on vaikeaa ja kommunikointi vajaavaista – asiakasta ei pidetä ajan tasalla
  • Palvelutuottajien henkilöstö vaihtuu liian usein

Mikäli on, niin ota yhteyttä ja ratkaisemme haasteet kanssanne.

Ota yhteyttä